loader image

 

طراحی خاص تبلیغاتی در دکوراسیون داخلی و غرفه سازی

روش های طراحی و ساخت دکوراسیون در شرایط فعلی بسیار متنوع و دارای زیبایی های خاصی می باشد ، اما اینکه طراحی دکوراسیون داخلی چگونه می تواند به انتقال حس و پیام شرکت باشد ، روشی است که ماوی دیزاین بر آن تاکید دارد .
غرفه سازی از ابزارهای جدایی ناپذیر تبلیغات در انتقال پیام و هویت سازمانی است . غرفه می بایست در عین خاص بودن ، کاربردی نیز باشد و بتواند القا هویت بصری و هویت سازمانی را نیز انجام دهد
از سایر ویژگی های طراحی غرفه انتقال ارزش محصول نیز می باشد که نباید تحت الشعاع سازه قرار گیرد